Polityka prywatności dla https://budynkowo.pl

Aplikacja gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników.

Dane osobowe zebrane w następujących celach dla następujących usług:

Analityka

Google Analytics z anonimizowanym adresem IP

Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu

Google Analytics

Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu

Google Tag Manager

Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu

Śledzenie konwersji reklam Facebooka

Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu

Śledzenie konwersji reklam Google AdWords

Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu

Wordpress Stats

Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu


Dalsze informacje na temat Danych Osobowych

Dostęp do Książki Adresowej

Dane osobowe: Różne typy danych

Niepowtarzalny identyfikator urządzenia

Dane osobowe: Różne typy danych

Sprzedaż towarów i usług on-line

Dane osobowe: Różne typy danych

Wymuszone powiadomiania

Dane osobowe: Różne typy danych


Funkcje społecznościowe

Zapraszanie i sugerowanie znajomych

Dane osobowe: Różne typy danych

Publiczny profil

Dane osobowe: Email, Imię, Nazwisko, Numer telefonu, Zawód, Prowincja, Stan, Kraj, Płeć, Data urodzenia, Miasto, Adres, Nazwa firmy, Nazwa użytkownika, Położenie geograficzne, Obraz


Interakcje oparte na lokalizacji

Geolokalizcja

Dane osobowe: Położenie geograficzne


Komentowanie treści

Disqus

Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu

Komentarze Facebook

Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu


Mapowanie ciepła

ClickTale

Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu


Remarketing i targetowanie behawioralne

Remarketing AdWords

Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu


Zarządzanie adresami e-mail i wysyłanie wiadomości

Tiny Letter

Dane osobowe: Email


Zarządzanie bazami danych Użytkownika

Intercom

Dane osobowe: Różne typy danych, Email


Dane kontaktowe

https://budynkowo.pl/
kontakt@budynkowo.pl
Przemyśl 37-700 ul. Opalińskiego 11/32